About

Nöykkiön koulu on yläkoulu, joka sijaitsee Nöykkiössä Espoonlahden alueella. Koulussa on noin 530 oppilasta ja 40 opettajaa.

Koulussa on yleisopetuksen lisäksi LUMA-painotteisia luokkia, kaksikielistä opetusta sekä pienluokkaopetusta. LUMA-painotusta integroidaan englannin kieleen sekä siinä hyödynnetään tietotekniikkaa.

Kouluun valitaan vuosittain kaksikielinen luokka, jonka opetuksesta vähintään 25% tapahtuu englannin kielellä. Kaikki koulun oppilaat voivat valita englannin opiskeluun perus- tai syventävän ryhmän. Nöykkiössä voi opiskella myös saksaa, ranskaa ja espanjaa.

Nöykkiön koulu tarjoaa paljon mahdollisuuksia musiikin, kuvataiteen, viestinnän ja tietotekniikan opetukseen. Monipuolisilla valinnaiskursseilla sekä kerhoissa voi soittaa bändeissä, toimia koulun tilaisuuksissa tekniikka- ja videointiryhmissä sekä saada työkokemusta koulun omassa kioskissa.

Oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin esimerkiksi toimimalla oppilaskunnan hallituksessa. Hallitus järjestää kouluviihtyvyyttä lisääviä tapahtumia, pyrkii parantamaan oppilaiden turvallisuutta koulussa, antaa lausuntoja koulunkäyntiin liittyvistä asioista, osallistuu varojen hankintaan Tuki ry:lle ja pitää yhteyttä koulun oppilaskuntatoimintaa tukeviin viranomaisiin ja järjestöihin.

Nöykkiön koulussa on aktiivista tukioppilastoimintaa, jota toteutetaan kerhona ja oppilaskunnan kanssa yhteistyössä. Toiminnan tavoitteena on oppia aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja vastuun kantamista koulussa ja koulun ulkopuolella. Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilaita yhteiskunnalliseen vapaaehtoistoimintaan. Tukioppilastoiminta on tärkeä osa kiusaamisen ennaltaehkäisyä.

Nöykkiön koulu is a upper secondary school (grades 7-9) located in Espoo. We have about 530 students and 40 teachers.

Our special interests are: Student Council, multidisciplinary modules, specialisation studies in English, bilingual education (Finnish – English), co-teaching, specialisation studies in sciences, special education, digital learning, pupil involvement.

Languages: English, Swedish, German, French, Spanish.

Lisätietoja: Nöykkiön koulu

%d bloggaajaa tykkää tästä: