• Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 7. luokalla opittuja arjen hallinnan tietoja ja taitoja. ​Tunneilla keskitytään erityisesti keittiö-, ja ryhmätyötaitojen vahvistamiseen, mutta perehdytään myös muihin kotitalouden osa-alueisiin kuten puhtaanapito, kuluttajuus, ravitsemus ja ruokakulttuurien tuntemus​. Opituista asioista kootaan portfoliota jokaiselta opetuskerralta.
  • Kotitaloudessa arvioidaan käytännön toimintataitoja, tiedonhallintataitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arviointi tapahtuu opettajan arviointina, oppilaan itsearviointina sekä vertaisarviointina. Tunneilla arvioidaan jatkuvaa työskentelyä, vihkotyöskentelyä, oppimispäiväkirjaa ja digitaalista portfoliota, kotitehtäviä, ryhmä- ja paritöitä, projektitöitä, kirjallisia kokeita ja työkokeita.

Valinnainen kotitalous 8. luokka

Taito- ja taideaineiden valinnaiset

KO.1tt – kotitaloutta opiskellaan kevät TAI syksy​

Valinnaisaineen opinnot

vKO  – kotitaloutta opiskellaan kevät JA syksy​

xKO – kotitaloutta opiskellaan kevät TAI syksy

Valinnainen kotitalous 9. luokka

Taito- ja taideaineiden valinnaiset

KO.2tt – kotitaloutta opiskellaan kevät JA syksy​

KO.1tt – kotitaloutta opiskellaan kevät TAI syksy​

Valinnaisaineen opinnot

vKO  – kotitaloutta opiskellaan kevät JA syksy​

xKO – kotitaloutta opiskellaan kevät TAI syksy

Kotitalousopintojen tiivistetty esittelylinkki.